Ứng dụng tính tốc độ giới hạn cho phương tiện lưu thông tại Việt Nam

Tải ngay!

Dễ dàng biết được các tốc độ giới hạn và giúp kiểm soát được tốc độ khi tham gia giao thông!

Đơn giản - Tiện lợi

Điểm qua các chức năng cơ bản!


Tính tốc độ

Biết được tốc độ tối đa dựa vào các biển báo

Cảnh báo

Phát âm báo khi tốc độ đang di chuyển vượt tốc độ cho phép

We new friends!